ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMATORA

  I. Każdy może bezpłatnie korzystać z Informatora dla celów poglądowo-informacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z Informatora dla innych celów niż wskazany.

  II. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z Informatora oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości.

  III.  Kopiowanie zawartości Informatora w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (zrzuty ekranu, drukowanie, zapisywanie na nośniku danych, fotokopiowanie, itp.) oraz ewentualne późniejsze utrwalanie i rozpowszechnianie skopiowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

  IV. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w Informatorze mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.

  V. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o dane zawarte w Informatorze.

  VI. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie odpowiada za strategie ochrony danych lub treść stron WWW do których linki zostały zamieszczone w Informatorze.